Ebook “150 bí quyết thực tế và hiệu quả để gắn kết nhân viên”

Ebook “150 bí quyết thực tế và hiệu quả để gắn kết nhân viên”

Trong một doanh nghiệp, điều làm nên sức mạnh, đem lại sự phát triển bền vững chính là tinh thần gắn kết – giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhân viên với lãnh đạo và nhân viên với tổ chức. Doanh nghiệp sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ khi doanh nghiệp đó là một tập thể gắn kết – nơi những “cánh chim” ngày đêm sải cánh bay chung một hướng.

Bản tin IC Zone số 100 đặc biệt – “150 bí quyết thực tế và hiệu quả để gắn kết nhân viên” ra đời không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ của IC Zone, mà còn là món quà ý nghĩa Blue C dành tặng đội ngũ làm truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp – những người đang “giữ lửa” cho “trong ấm, ngoài êm”.

Số đặc biệt này sẽ gồm những nội dung mà bất kỳ ai trong doanh nghiệp mong muốn cải thiện mức độ gắn kết trong nội bộ cũng đều quan tâm. Những nội dung này bao gồm:

KHẢO SÁT GẮN KẾT NHÂN VIÊN (CHI TIẾT PHẦN 1)

CẢI THIỆN CÔNG CỤ HỖ TRỢ CÔNG VIỆC (CHI TIẾT PHẦN 2)

CHÚ TRỌNG TRẢI NGHIỆM CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG NHÂN VIÊN (CHI TIẾT PHẦN 3)

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG – CÔNG VIỆC (CHI TIẾT PHẦN 4)

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ (CHI TIẾT PHẦN 5)

KHEN THƯỞNG (CHI TIẾT PHẦN 6)

Bạn có thể xem tài liệu dưới phiên bản ebook TẠI ĐÂY, hoặc
Truy cập để tải miễn phí đầy đủ bộ tài liệu TẠI ĐÂY!

 

Bài Viết Liên Quan