Cẩm nang “Sống cùng Giá trị cốt lõi”: Làm thế nào để nuôi dưỡng “gốc rễ” của văn hóa doanh nghiệp?

Cẩm nang “Sống cùng Giá trị cốt lõi”: Làm thế nào để nuôi dưỡng “gốc rễ” của văn hóa doanh nghiệp?

Tại Blue C, chúng tôi định nghĩa giá trị cốt lõi chính là “bộ rễ” quyết định sự phát triển của văn hóa doanh nghiệp. Làm thế nào để những nguyên tắc, niềm tin không dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài có thể khiến nhân viên NHỚ, HIỂU và YÊU, cùng tìm câu trả lời qua cẩm nang “Sống cùng Giá trị cốt lõi” do Blue C thực hiện.

Bạn có thể xem tài liệu dưới phiên bản ebook TẠI ĐÂY, hoặc
Truy cập để tải miễn phí cuốn cẩm nang TẠI ĐÂY!

Bài Viết Liên Quan