Mức độ trưởng thành Văn hóa doanh nghiệp CCMM 2023 – Đo lường để lập kế hoạch tốt hơn

Mức độ trưởng thành Văn hóa doanh nghiệp CCMM 2023 – Đo lường để lập kế hoạch tốt hơn

Blue C sẽ thực hiện đo lường mức độ trưởng thành VHDN cho các doanh nghiệp tại Việt Nam từ ngày 30/10/2023 cho đến hết ngày 11/11/2023. 

Tham gia khảo sát ngay tại đây: Link

Bộ công cụ đo lường mức độ trưởng thành VHDN – Corporate Culture Maturity Measurement (CCMM) là một bộ công cụ được thiết kế dựa trên các nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn của Blue C. Hàng năm, Blue C đều thực hiện chương trình khảo sát đo lường độ trưởng thành VHDN dành cho cộng đồng, nhằm nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thực thi văn hóa của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Sau hai năm triển khai (2021, 2022), chương trình khảo sát CCMM đã được đón nhận và tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, mang lại những thông tin hữu ích về hiện trạng thực thi VHDN của các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Bộ công cụ CCMM gồm 14 câu hỏi chính đánh giá doanh nghiệp thông qua 5 yếu tố là:

  • Nền tảng cốt lõi VHDN
  • Ứng dụng VHDN vào quy trình nhân sự
  • Biểu hiện và tạo tác VHDN
  • Ngân sách VHDN
  • Đo lường VHDN

Mỗi yếu tố được chấm điểm trên thang từ 1-6 về mức độ trưởng thành, từ đó xác định được mức độ trưởng thành tổng thể về văn hóa của doanh nghiệp.

Đặc biệt, báo cáo năm nay sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn giúp cho các nhà quản lý có thêm nhiều căn cứ nghiên cứu từ ngành và thị trường phục vụ cho việc lập kế hoạch VHDN năm 2024. Các thông tin mở rộng tập trung vào những khía cạnh quan trọng như:

  • Đánh giá về số lượng nhân sự chuyên trách VHDN và mức độ xây dựng đội ngũ CTV/hạt nhân văn hóa.
  • Xác định ngân sách hiện tại hỗ trợ cho việc thực thi VHDN như thế nào.
  • Khám phá cụ thể việc đo lường VHDN gắn với các chỉ số của tổ chức.
  • Xác định các thách thức ở hiện tại và ưu tiên trong tương lai.

Bằng việc cung cấp thông tin trong khảo sát này đại diện của các doanh nghiệp đã cung cấp những thông tin hữu ích về hiện trạng, xu hướng,… làm cơ sở để Blue C xây dựng báo cáo tổng quan về mức độ trưởng thành VHDN năm 2023. Báo cáo sẽ giúp bạn biết được tương quan giữa doanh nghiệp với thị trường về VHDN, từ đó xác định được các yếu tố cần cải thiện và các hành động phù hợp để phát triển VHDN toàn diện hơn trong năm sau.

 

Đánh giá mức độ trưởng thành VHDN tại link dưới đây: 
https://bluec.i-survey.vn/weblink/CCMM-2024

Bài Viết Liên Quan