Khảo sát về hiện trạng thực thi văn hóa doanh nghiệp: Hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam mới triển khai ở mức trung bình

Khảo sát về hiện trạng thực thi văn hóa doanh nghiệp: Hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam mới triển khai ở mức trung bình

Hà Nội – Ngày 12 tháng 10 năm 2021 – Nhằm giúp các nhà quản lý đánh giá được hiện trạng thực thi văn hoá doanh nghiệp (VHDN) tại Việt Nam, Blue C – đơn vị tư vấn văn hoá doanh nghiệp đã thực hiện khảo sát 113 doanh nghiệp, đo lường mức độ trưởng thành của hoạt động này. Khảo sát được thực hiện đánh giá dựa trên 3 khía cạnh: các nền tảng cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp, việc áp dụng vào các quy trình nhân sự và triển khai các hoạt động truyền thông thể hiện VHDN ra bên ngoài. 

Các hoạt động văn hoá doanh nghiệp còn mang nặng tính hình thức

Theo kết quả khảo sát, trong 6 cấp độ trưởng thành của VHDN thì cấp độ 2 và 3 là phổ biến nhất với tỉ lệ hơn 60%. Nghĩa là cứ 6 trong số 10 doanh nghiệp đang thực thi văn hoá ở mức trung bình trong thang đo độ trưởng thành của văn hoá doanh nghiệp. 

Hầu hết (90%) doanh nghiệp đã thiết lập các yếu tố nền tảng của văn hoá doanh nghiệp như tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi. Hoạt động văn hoá doanh nghiệp đã được chú trọng với việc định hình các ý tưởng và khái niệm đơn giản, áp dụng các hình thức truyền thông để giúp nhân viên nhận biết VHDN. Tuy nhiên, chưa đến một nửa số doanh nghiệp (45%) xác lập các bộ chuẩn hành vi một cách rõ nét và áp dụng chúng vào các quy trình nhân sự của tổ chức. Điều này dẫn đến hậu quả là việc triển khai hoạt động văn hoá tại nhiều doanh nghiệp còn mang nặng tính hình thức. 

Khảo sát cho thấy chỉ có 24% doanh nghiệp đưa bộ câu hỏi tuyển dụng phù hợp với văn hoá bắt buộc vào quy trình tuyển dụng. Việc đánh giá nhân sự và khen thưởng nhân viên theo các tiêu chí của văn hoá doanh nghiệp chưa được chú trọng. Hầu hết doanh nghiệp vẫn đánh giá dựa trên kết quả công việc và chưa đánh giá nhân viên theo các giá trị mà doanh nghiệp coi trọng. Các tiêu chí VHDN hoặc chưa được xây dựng, hoặc chưa phải là bắt buộc trong quá trình đánh giá nhân viên. Chính vì tách rời văn hoá khỏi quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự, doanh nghiệp thường dễ gặp sai lầm trong cách thực thi, xem nặng yếu tố truyền thông mà coi nhẹ việc định hướng hành vi với nhân viên.

Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam nhận thấy vai trò của VHDN là quan trọng nhưng chưa có sự đầu tư phù hợp và chưa coi trọng việc đo lường hiệu quả VHDN

Khảo sát cũng cho thấy, sự quan tâm của lãnh đạo chưa được chuyển hoá thành các đầu tư về ngân sách hay nguồn lực chuyên trách. Có 66.36% lãnh đạo nhận thấy vai trò của VHDN là quan trọng hoặc rất quan trọng. Hơn một nửa (56.64%) doanh nghiệp không có ngân sách dành riêng cho văn hoá hoặc chỉ có ngân sách theo sự vụ.  Chỉ có 2 trong khoảng 10 doanh nghiệp (23.01%) là có nguồn lực chuyên trách cho VHDN với các mô tả công việc rõ ràng.

Bên cạnh đó, việc đo lường và đánh giá VHDN cũng chưa được coi trọng. Thông thường, chúng thường được lồng ghép trong một khảo sát chung định kỳ hàng năm, chưa có các khảo sát chuyên sâu cho VHDN. Đáng chú ý, có gần một nửa số doanh nghiệp (46.02%) chưa từng khảo sát, đo lường VHDN. Việc đo lường VHDN cần phải tiến hành định kỳ và thường xuyên hơn. Điều này cũng giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả và sự cần thiết phải điều chỉnh trong bối cảnh thay đổi và cần thích ứng liên tục.

Với kinh nghiệm tư vấn VHDN cho nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn, ông Lê Quang Vũ, CEO Blue C khuyến nghị các nhà lãnh đạo cần thay đổi nhận thức về cách thực thi văn hoá doanh nghiệp. “Hoạt động VHDN ở khá nhiều công ty, tổ chức đang tập trung chủ yếu ở bề nổi. Các nhà lãnh đạo cần ý thức rằng muốn VHDN “sống” được, cần phải nhúng các nền tảng cốt lõi đã được định hình, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chuẩn hành vi vào các quy trình tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và khen thưởng của tổ chức. Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển VHDN bằng cách tập trung vào các giá trị cốt lõi và chuẩn hành vi thay vì tập trung vào các biểu hiện bề nổi, thiên về giải trí và truyền thông,” ông Vũ nhấn mạnh.

Báo cáo giúp các doanh nghiệp xác định được Mức độ Trưởng thành của Văn hoá doanh nghiệp thông qua công cụ đo lường online một cách nhanh chóng. Thông qua việc đo lường, các lãnh đạo và quản lý văn hoá doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ trưởng thành trong quản trị văn hoá doanh nghiệp, tìm ra các cách thức hành động phù hợp nhất để cải thiện và phát triển VHDN thông qua 14 yếu tố cụ thể.

Chi tiết báo cáo có tại đây.

————

Về Blue C: Blue C là thành viên của tập đoàn MVV Group. Blue C đã thực thi các dự án tư vấn cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn với quy mô hàng nghìn nhân viên như Vietnam Airlines, Viettel, TNG, EMS…, giúp các doanh nghiệp gia tăng sức mạnh nội lực thông qua các giải pháp tư vấn, đào tạo văn hoá doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và trải nghiệm nhân viên. 

Xem thêm tại https://bluec.vn/ 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ms. Phan Phương Linh – Phụ trách truyền thông

P:0912708271 |M:  phuonglinh@mvv.com.vn  

Ms. Nguyễn Thị Mai Phương – BlueC

P: 0912540518 |M:  maiphuong.nguyen@bluec.vn

Bài Viết Liên Quan