Cùng VINASA thảo luận chủ đề “Văn hoá doanh nghiệp và câu chuyện tạo động lực, gắn kết nhân viên sau đại dịch”

Cùng VINASA thảo luận chủ đề “Văn hoá doanh nghiệp và câu chuyện tạo động lực, gắn kết nhân viên sau đại dịch”

Chiều ngày 14/10, ông Lê Quang Vũ – CEO Blue C đã chia sẻ cùng các thành viên của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT chủ đề “Văn hoá doanh nghiệp và câu chuyện tạo động lực, gắn kết nhân viên sau đại dịch”. Hội thảo diễn ra trực tuyến, thu hút nhiều sự quan tâm của các thành viên hiệp hội là những lãnh đạo cấp cao, các nhà quản lý nhân sự, văn hoá của các doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Vũ đã phân tích rõ hơn các kết quả từ Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành của Văn hoá Doanh nghiệp. Công nghệ thông tin là một trong ba ngành có Mức độ Trưởng thành về VHDN cao hơn các ngành khác trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp CNTT đã chú trọng đặc biệt vào các hoạt động VHDN và xem đây là lợi thế không chỉ giúp quản trị doanh nghiệp tốt hơn mà còn để phát huy năng lực cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng. 

CEO Blue C cũng đã chia sẻ các case study, nhấn mạnh những thay đổi trước và sau đại dịch từ góc nhìn văn hoá doanh nghiệp và trải nghiệm nhân viên. Những câu chuyện này giúp các nhà quản lý có thêm cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh làm việc kết hợp, đồng thời cung cấp những cách thức tạo động lực mạnh mẽ hơn cho nhân viên, chuẩn bị cho sự trở lại sắp tới.

Phần thảo luận, giao lưu cuối chương trình diễn ra sôi nổi giữa diễn giả và người tham dự. Ông Vũ đã giải đáp một số câu hỏi phổ biến khi triển khai văn hóa doanh nghiệp như các doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu, làm thế nào để thấm nhuần văn hóa đến mọi đối tượng với công ty có nhiều thế hệ, làm thế nào để đánh giá mức độ hiệu quả của văn hóa với hoạt động kinh doanh.

Nếu bỏ lỡ buổi giao lưu Hội viên VINASA với chủ đề “Văn hoá doanh nghiệp và câu chuyện tạo động lực, gắn kết nhân viên sau đại dịch”, bạn có thể xem lại nội dung và hình ảnh theo đường link tại đây.

Các hình ảnh tại buổi giao lưu:

Bài Viết Liên Quan