Chỉ 10 phút để biết Văn hoá Doanh nghiệp đang ở đâu

Chỉ 10 phút để biết Văn hoá Doanh nghiệp đang ở đâu

ĐO LƯỜNG ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

  • Hoàn toàn miễn phí (cho đến khi khảo sát đóng lại)
  • Nhận kết quả ngay lập tức (sau 10 phút với 14 câu hỏi)
  • Nhận báo cáo với nhiều thông tin hữu ích giúp hoạch định văn hoá doanh nghiệp

Bộ “test nhanh” đo lường độ trưởng thành của văn hoá doanh nghiệp vừa được Blue C hoàn thiện có thể giúp bạn xác định ngay văn hoá doanh nghiệp đang phát triển được ở mức độ nào. 

Lợi ích của việc đo lường độ trưởng thành VHDN:

  • Xác định được độ trưởng thành trong 6 thang đo
  • Xác định được ưu tiên về thời gian, nguồn lực và ngân sách để nâng độ trưởng thành
  • Bước đầu tìm kiếm các cách thức, hành động phù hợp để cải thiện & phát triển VHDN

Tham gia đo lường ngay tại đây: https://bluec.i-survey.vn/weblink/CCMM

Bài Viết Liên Quan