Vedan Việt Nam nâng cao nhận thức về truyền thông nội bộ

Vedan Việt Nam nâng cao nhận thức về truyền thông nội bộ

Ngày 05/04/2022 vừa qua, Blue C và MVV Academy đã phối hợp tổ chức thành công khóa huấn luyện “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng truyền thông nội bộ” cho gần 30 quản lý cấp trung và nhân viên phòng đối ngoại của công ty CPHH Vedan Việt Nam. 

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, với sự chung tay phấn đấu, đồng sức đồng lòng của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Vedan Việt Nam đã đạt rất nhiều thành tựu quan trọng mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Hiện nay Vedan có hơn 3600 người lao động, trong đó có hơn 1000 người đã cùng gắn bó với công ty trên 20 năm. Với đặc trưng nhân sự đa thế hệ đến từ nhiều quốc tịch khác nhau, Vedan hiểu rõ để thu hút và giữ chân nhân tài, việc duy trì mối quan hệ nội bộ, tạo luồng thông tin xuyên suốt là điều quan trọng nhất. Trách nhiệm đó không chỉ thuộc về bộ phận đối ngoại trong công ty mà cần đến nỗ lực của những chủ quản là cán bộ quản lý cấp trung trong tổ chức, đóng vai trò là cầu nối thông tin, truyền động lực cho đội ngũ cấp dưới. 

Khóa đào tạo đã cung cấp những kiến thức tổng quan về truyền thông nội bộ, giúp học viên có nhận thức chung và cái nhìn rõ ràng về tầm quan trọng của truyền thông nội bộ đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, học viên hiểu rõ vai trò của mình trong việc xây dựng, thực thi chiến lược truyền thông nội bộ Vedan. 

Buổi đào tạo được triển khai dưới hình thức đào tạo từ xa và dẫn dắt bởi chuyên gia Lê Quang Vũ – CEO Blue C.

Bài Viết Liên Quan