Talent Hug (30): AirBnB cùng nhân viên phản đối chính sách nhập cư của Trump

Talent Hug (30): AirBnB cùng nhân viên phản đối chính sách nhập cư của Trump

Ngày nay, khi nền kinh tế càng phát triển, các doanh nghiệp cũng càng quan tâm hơn đến trách nhiệm xã hội. Điều này đã được Airbnb – cộng đồng cho thuê và thuê nhà ở dành cho dân du lịch lớn nhất thế giới – thể hiện đầy mạnh mẽ. Airbnb cùng với nhân viên của họ tổ chức một chiến dịch phản đối chính sách về nhập cư của vị Tổng thống mới Donald Trump, nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng. Toàn cảnh chiến dịch được thể hiện đầy đủ và ngắn gọn qua video dưới đây:

 

https://www.youtube.com/watch?v=_uEq3vzXVYw

 

Case study tiếp theo: http://bluec.vn/talent-hug-blue-c-kenh-thong-tin-chinh-thuc-cua-ibm.html

Bài Viết Liên Quan