Icon
TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Blue C giúp doanh nghiệp khai thác tối đa vai trò của truyền thông nội bộ trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Chúng tôi mang đến những ý tưởng khác biệt, nội dung sáng tạo, giải pháp truyền thông nội bộ hiệu quả.

Icon
ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua việc thay đổi nhận thức, hoàn thiện quản trị và kỹ năng truyền thông nội bộ, các khóa đào tạo chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể, chú trọng các xu thế mới, tính thực tiễn cao và dễ dàng áp dụng vào thực tế.

Icon
KIỂM TOÁN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Thông qua khảo sát, phỏng vấn và nghiên cứu với bộ công cụ S.H.A.R.E.S, chúng tôi giúp doanh nghiệp đánh giá hiện trạng truyền thông nội bộ, đo lường hiệu quả và tối ưu nguồn lực cho hoạt động truyền thông nội bộ.

Icon
KÊNH VÀ SẢN XUẤT NỘI DUNG

Với ưu thế am hiểu nền tảng, quy trình, đội ngũ sản xuất nội dung giàu kinh nghiệm và sáng tạo, chúng tôi giúp thông tin của doanh nghiệp được thông suốt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và mang dấu ấn riêng thông qua những hình thức sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm.

Icon
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Bắt đầu từ việc đo lường hiện trạng, Blue C giúp doanh nghiệp tìm ra văn hóa mong muốn và chỉ ra những thay đổi cần thiết. Chúng tôi cũng đề xuất để thống nhất các chuẩn hành vi, các chiến dịch thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của nhân viên, mang lại hiệu quả tích cực thông qua việc giúp doanh nghiệp duy trì, nuôi dưỡng, cải thiện và phát triển văn hóa của mình.

Icon
NHÂN VIÊN ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi giúp doanh nghiệp quảng bá và bảo vệ thương hiệu trên môi trường số thông qua việc tổ chức, huấn luyện đội ngũ nhân viên, cung cấp các tài nguyên nội dung, bộ hướng dẫn và các công cụ cần thiết để triển khai Social Employee hiệu quả.

Icon
THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Bắt đầu bằng việc tìm kiếm các giá trị hấp dẫn ứng viên (EVP) của doanh nghiệp, chúng tôi xây dựng một chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng với những ý tưởng sáng tạo và triển khai các chương trình truyền thông giúp doanh nghiệp tìm đúng người phù hợp, thu hút và giữ chân nhân tài.

Icon
THƯƠNG HIỆU LÃNH ĐẠO

Chúng tôi giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế truyền thông, tạo dựng niềm tin cho nhân viên và khách hàng thông qua việc xây dựng hình ảnh thương hiệu lãnh đạo. Bằng phương pháp 4Ps, chúng tôi xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông mang hình ảnh lãnh đạo đến nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng.