Icon
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Là dịch vụ giúp doanh nghiệp xác định loại hình và hiện trạng văn hóa doanh nghiệp của mình, xác định cách thức triển khai và duy trì văn hóa trong tổ chức, làm cho văn hóa thật sự "sống" trong hơi thở của kinh doanh và tạo ra sức mạnh của sự đồng nhất, đồng lòng, đồng tốc ở mọi cấp.

Icon
CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Là dịch vụ tư vấn chiến lược truyền thông nội bộ, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa vai trò của truyền thông nội bộ trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của tổ chức, đảm bảo thông tin thông suốt trong doanh nghiệp.

Icon
TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN

Là giải pháp đánh giá hiện trạng, tư vấn xây dựng và triển khai các hoạt động trên suốt hành trình trải nghiệm nhân viên nhằm nâng cao hiệu suất, tăng độ gắn kết và khả năng hợp tác của nhân viên tại nơi làm việc, tạo nguồn nhân lực hạnh phúc bên trong tổ chức và truyền động lực để họ chủ động đem đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Icon
ĐÀO TẠO

Là dịch vụ đào tạo nội bộ của Blue C nhằm nâng cao nhận thức và phát triển kỹ năng cần thiết trong các lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp, trải nghiệm nhân viên, truyền thông nội bộ, thương hiệu tuyển dụng, biến nhân viên thành đại sứ thương hiệu, sản xuất nội dung.

Icon
CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG

Là dịch vụ xây dựng chiến lược nội dung trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng một "ngôi nhà nội dung" hoàn chỉnh bằng việc lên kế hoạch, sản xuất, phân phối và đo lường nội dung phù hợp với nhu cầu của nhân viên cũng như yêu cầu của doanh nghiệp.

Icon
THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Là dịch vụ giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực giỏi, phù hợp; thu hút và giữ chân được nhân tài; tăng khả năng cạnh tranh và giảm chi phí tuyển dụng; biến tổ chức thành nơi được mọi người mong muốn đến làm việc, cống hiến và gắn bó.

Icon
NHÂN VIÊN ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU

Social Employee là giải pháp giúp doanh nghiệp khai thác các lợi thế về nguồn nhân lực để xây dựng và phát triển thương hiệu trên mạng xã hội.

Icon
VĂN HOÁ SỐ

Là giải pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp phù hợp với chuyển đổi số, tập trung vào những tư duy, nhận thức và hành vi nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thành công.