Infographic: Để quản lý cấp trung “chèo lái” thành công truyền thông nội bộ

Infographic: Để quản lý cấp trung “chèo lái” thành công truyền thông nội bộ

Trong công tác truyền thông nội bộ, quản lý cấp trung đóng vai trò là mắt xích quan trọng cho hiệu quả của hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin bên trong tổ chức. Đội ngũ này cần trang bị những kỹ năng tốt nhất trong việc giao tiếp cũng như truyền thông nội bộ. Và dưới đây là những “top tips” mà quản lý cấp trung nên tuân thủ để giao tiếp tốt hơn.

 

 

Nguồn: Alive With Ideas

Việt hóa bởi Blue C

Bài viết liên quan:

Quản lý cấp trung – “Chất keo” gắn kết lãnh đạo và nhân viên

Gần 30 quản lý cấp trung VNPT Hà Nội tham gia đào tạo nâng cao năng lực truyền thông nội bộ

Hơn 320 cán bộ quản lý trên toàn Agribank học cách quản trị khủng hoảng

Quản lý Sonadezi chú trọng truyền thông nội bộ để phát triển doanh nghiệp

 

Bài Viết Liên Quan