Quản lý Sonadezi chú trọng truyền thông nội bộ để phát triển doanh nghiệp

Quản lý Sonadezi chú trọng truyền thông nội bộ để phát triển doanh nghiệp

Ngày 24 và 25/10 vừa qua, Học viên Doanh nhân MVV Academy đã đồng hành cùng Tổng Công ty Sonadezi tổ chức chương trình “Huấn luyện Truyền thông nội bộ” cho các nhà quản lý, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Quang Vũ – CEO Blue C.

Chương trình được thiết kế dựa trên các mối quan tâm của học viên. Kết quả khảo sát trước đào tạo cho thấy 71% số học viên mong muốn xây dựng quy trình thông tin trên các kênh TTNB, 76% mong muốn được hiểu rõ hơn về tư duy đề tài và tổ chức nội dung TTNB. Khóa đào tạo từ đó được thiết kế với 3 nội dung: Tổng quan hoạt động TTNB, Thực hành các kỹ năng hoạt động TTNB hiệu quả và Vai trò của quản lý với TTNB.

Giảng viên Lê Quang Vũ đã giúp học viên hiểu rõ hơn các khái niệm, vai trò, đặc tính cũng như các xu thế mới nhất của TTNB.  Giảng viên tập trung chia sẻ các case study về chiến lược TTNB từ các doanh nghiệp qua cách thức Who – How – What để giúp học viên tham khảo và có cách hiểu thực tế hơn khi triển khai. Sau đó, học viên đã tham gia hoạt động nhóm xây dựng chiến lược TTNB và kế hoạch TTNB theo 6 bước để vận dụng những nội dung vừa được giảng dạy.

Học viên được thực hành xây dựng chiến lược TTNB theo mô hình Why – How – What.

Bước sang phần thực hành, giảng viên đã chia sẻ những kỹ năng cần có khi triển khai các hoạt động TTNB tại đơn vị. Kỹ năng được học viên dành nhiều sự quan tâm đó là xây dựng, mã hóa thông điệp cũng như tư duy đề tài. Với từng kỹ năng, học viên được thực hành thông qua các hoạt động và trò chơi như tạo mindmap chủ đề, game mã hóa thông điệp…

Các nhóm thảo luận và thực hành các kỹ năng truyền thông.

IC 4 IC là dịch vụ đào tạo của Blue C, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp. Khóa học cung cấp các module khác nhau, cho các nhóm đối tượng khác nhau trong doanh nghiệp về truyền thông nội bộ.

Một số hình ảnh đáng chú ý của khóa học:

Kim Oanh

Bài viết liên quan:

Blue C đào tạo truyền thông thương hiệu cho gần 100 cán bộ Vietnam Airlines

Gần 30 quản lý cấp trung VNPT Hà Nội tham gia đào tạo nâng cao năng lực truyền thông nội bộ

Tổ chức thành công khóa học “Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân – Nâng cao hiệu suất”

Quản lý cấp trung – “Chất keo” gắn kết lãnh đạo và nhân viên

Bài Viết Liên Quan