Đo lường mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp năm 2022

Đo lường mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp năm 2022

Trong 2 năm vừa qua, Bộ công cụ Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp do Blue C phát triển đã mang lại những gợi ý thực chất và hiệu quả cho hàng trăm nhà lãnh đạo và quản lý văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp đã triển khai văn hoá bài bản ở mức độ nào? Đâu là những yếu tố sẽ cần phải chú trọng hơn trong năm 2023 khi hoạch định các hoạt động văn hoá doanh nghiệp? Bài trắc nghiệm với 14 câu hỏi trên nền tảng i-Survey của Blue C sẽ ngay lập tức cho bạn kết quả chỉ sau 10 phút đánh giá.

Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp qua 5 yếu tố: 

  • Nền tảng cốt lõi VHDN: Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp đối với vai trò của VHDN trong quản trị? Doanh nghiệp đã định hình Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Bộ chuẩn hành vi ở mức độ nào? 
  • Ứng dụng VHDN vào quy trình nhân sự: Từ các nền tảng cốt lõi đó, doanh nghiệp đã ứng dụng chúng vào các quy trình nhân sự như thế nào? Doanh nghiệp có tuyển chọn những con người phù hợp với hệ giá trị mà doanh nghiệp cam kết? Hệ thống đánh giá nhân sự có thực sự đề cao các giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi? Doanh nghiệp có khen thưởng những cá nhân thể hiện các xuất sắc các giá trị đó? Doanh nghiệp thực hiện đào tạo VHDN như thế nào? Cách thức tổ chức bộ máy VHDN có giúp ích cho việc chia sẻ các giá trị?
  • Biểu hiện và tạo tác VHDN: Những giá trị mà doanh nghiệp đề cao phản ánh như thế nào qua không gian vật lý, các tạo phẩm vật chất, những câu chuyện, truyền thuyết và các sự kiện của doanh nghiệp? 
  • Đo lường VHDN: Doanh nghiệp có thực hiện đo lường Văn hoá hàng năm và điều chỉnh chúng theo kế hoạch?
  • Ngân sách VHDN: Doanh nghiệp có sẵn sàng đầu tư ngân sách để thực thi các hoạt động VHDN?

Bộ công cụ sẽ chỉ rõ doanh nghiệp đang ở mức độ trưởng thành nào trong 6 cấp độ: Tự phát – Ý tưởng – Thiết kế – Quản lý – Thấm nhuần – Thống nhất.

Tham gia khảo sát tại: https://bluec.i-survey.vn/weblink/CCMM-2022

Khám phá công cụ đánh giá mức độ trưởng thành trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bài Viết Liên Quan