Tổ chức thành công khóa học “Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân – Nâng cao hiệu suất”

Tổ chức thành công khóa học “Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân – Nâng cao hiệu suất”

Trong hai ngày 4-5/5, tại Hà Nội, khóa học “Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân – Nâng cao hiệu suất” do MVV Academy tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Khóa đào tạo do ông Lê Quang Vũ – CEO của Blue C là huấn luyện viên.

khóa học “Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân – Nâng cao hiệu suất” do MVV Academy tổ chức hai ngày 4-5/5/2019 tại Hà Nội

Khóa học có sự tham gia của gần 20 cá nhân hiện đang là giám đốc, quản lý nhân sự, cán bộ truyền thông của nhiều doanh nghiệp trong cả nước. Khóa học giúp học viên quan sát, đánh giá và tư duy một cách tổng thể về tình hình truyền thông nội bộ của doanh nghiệp, lựa chọn được những kênh truyền thông phù hợp và tích hợp vào một hệ thống thống nhất, đồng thời hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch xây dựng và quản lý truyền thông nội bộ.

Bên cạnh các khóa học cá nhân, Blue C cũng cung cấp các dịch vụ đào tạo về Truyền thông nội bộ cho các tổ chức. Các khóa đào tạo của Blue C không chỉ tập trung vào đội ngũ chuyên trách TTNB mà còn hướng đến các cán bộ quản lý cấp trung và hệ thống cộng tác viên, giúp bộ máy TTNB của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Khóa học NHẬN THỨC – XU THẾ TTNB VÀ VAI TRÒ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

 • Tổng quan Truyền thông nội bộ
 • Vai trò của quản lý cấp trung trong Truyền thông nội bộ
 • Chiến lược Truyền thông nội bộ & chiến lược của tổ chức
 • Xử lý khủng hoảng Truyền thông nội bộ

Khóa học QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Tổng quan Truyền thông nội bộ
 • Xây dựng chiến lược Truyền thông nội bộ
 • Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Nội bộ
 • Xây dựng bộ máy Truyền thông nội bộ & Đo lường hiệu quả Truyền thông nội bộ

Khóa học KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Tổng quan về Truyền thông – Kênh – Tổ chức tòa soạn và quy trình thông tin
 • Tư duy đề tài và tổ chức nội dung theo tuyến đề tài
 • Viết tin và Viết bài
 • Khai thác, Xử lý thông tin và Biên tập
 • Ảnh & Video trong TTNB
 • Thực hành Kể chuyện với TTNB
 • Tổ chức sự kiện nội bộ
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp với TTNB
 • Thực hành Social Employee – Nhân viên làm đại sứ thương hiệu

 

Bài Viết Liên Quan