Cán bộ quản lý Sonadezi Giang Điền đào tạo về truyền thông nội bộ và quản trị khủng hoảng truyền thông

Cán bộ quản lý Sonadezi Giang Điền đào tạo về truyền thông nội bộ và quản trị khủng hoảng truyền thông

Trong 2 tuần vừa qua, vào các ngày 17, 18/07 và 24/07, Học viện Doanh nhân MVV đã tổ chức thành công 2 chương trình đào tạo chuyên sâu về Truyền thông Nội bộ và Quản trị Khủng hoảng Truyền thông cho công ty Sonadezi Giang Điền. Khóa học dành cho ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý với sự dẫn dắt của ông Lê Quang Vũ – CEO Blue C.

Ở học phần Truyền thông Nội bộ, giảng viên Lê Quang Vũ đã giúp học viên nắm được những kiến thức cốt lõi bao gồm: thấu hiểu được truyền thông nội bộ là gì, vai trò, bối cảnh và xu thế của truyền thông nội bộ đối với doanh nghiệp. Khi đã có được kiến thức nền tảng, học viên liên tục được tham khảo những case study tiêu biểu từ các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Từ đó học viên tiến đến thực hành xây dựng các hoạt động truyền thông nội bộ để áp dụng vào thực tế trong doanh nghiệp.

Trong một thế giới VUCA (VUCA là viết tắt của Volatility (biến động), Uncertainty (không chắc chắn), Complexity (phức tạp), Ambiguity (mơ hồ)) và khi các phương tiện truyền thông mạng xã hội đang trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của mọi người, vấn đề về khủng hoảng truyền thông có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ở học phần Quản trị Khủng hoảng, giảng viên đã giúp các trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ quản lý của Sonadezi Giang Điền để có thể quản trị hiệu quả khi khủng hoảng xảy ra.

Theo dõi một số hình ảnh của khóa đào tạo tại đây:

Bài Viết Liên Quan