Nội quy Blue C

Nội quy Blue C

Có thể mang hoa đặt bên cửa sổ, mang đồ chơi nhỏ đến bày giá sách, nhưng hãy nhớ rằng décor đẹp nhất cho văn phòng chính là những suy nghĩ đẹp. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về “Sổ tay Văn hóa” Blue C?

Có thể mang hoa đặt bên cửa sổ, mang đồ chơi nhỏ đến bày giá sách… Nhưng hãy nhớ rằng decor đẹp nhất cho văn phòng chính là những suy nghĩ đẹp!

Có thể sống mà không đi xem hòa nhạc… Nhưng không thể làm việc mà thiếu… hòa đồng!

Rác thì phải bỏ đúng chỗ… Nhưng ý tưởng sáng tạo thì cần vượt ra ngoài khuôn khổ.

Có thể để đồ ăn cạnh báo cáo… Nhưng không được để dấu chấm câu, dấu phẩy cách xa chữ cái cuối từ. Sự chuyên nghiệp bắt đầu từ những chi tiết nhỏ!

Cân nặng hoặc người yêu thì có thể giấu… Nhưng dốt thì không!

Khi căng thẳng, có thể hát hoặc hét… Nhưng nếu biết hát thì không nên hét!

Mọi người có thể không bình đẳng trên bảng lương… Nhưng luôn bình đẳng trong mọi tranh luận về công việc!

Có thể quên ngày sinh nhật sếp… Nhưng đừng quên nỗ lực mỗi ngày!

Bài Viết Liên Quan