Quyết định chủ quan – Góc tối trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Quyết định chủ quan – Góc tối trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tại nhiều doanh nghiệp, cũng chỉ vì những sai lầm chủ quan mà quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp trở nên mang nặng màu sắc cá nhân hay giống như một chỉ thị từ cấp lãnh đạo.

Từ chuyện mang nặng màu sắc cá nhân…

Sai lầm này là điều thường gặp tại nhiều doanh nghiệp hiện nay, khi việc xây dựng văn hóa thường được phác họa bởi thói quen, sở thích của một vài người. Đây có thể là người chủ hoặc những người có tiếng nói hiện đang đương nhiệm tại doanh nghiệp. Thực chất, cách làm này có tính gượng ép cao khi không xét đến ý kiến chung của cả tập thể. Đứng dưới góc độ nhân viên, việc bắt buộc phải tuân theo thói quen cũng như sở thích của những người đứng đầu sẽ làm họ dần cảm thấy mất đi tính tự chủ, tiếng nói của bản thân. Doanh nghiệp thiếu đi sự đoàn kết cần thiết cả trong cả nội bộ nhân viên lẫn ban quản lý.

Hay giống như chỉ thị từ cấp lãnh đạo

Sự chủ quan trong các quyết định còn khiến hoạt động truyền thông nội bộ không mang đúng tính chất định hướng, mà giống như chỉ thị trực tiếp từ các cấp lãnh đạo. Mặt khác, khi doanh nghiệp không chỉ có duy nhất một người đứng đầu, cách làm này thường kéo theo tính thiếu đồng nhất trong quyết sách và hành động. Dễ dàng nhận ra vào từng thời điểm, những người chủ doanh nghiệp sẽ luôn đưa ra các chỉ thị, hướng đi cùng mong muốn hoàn toàn khác nhau. Không chỉ khiến cho nhân viên dưới quyền cảm thấy chán nản và mất niềm tin, nghiêm trọng hơn, những nhà đồng sáng lập cũng dễ dàng trở nên bất đồng chính vì lý do này.

Doanh nghiệp – Trên hết phải được nhìn nhận là một tập thể thống nhất

Theo Blue C, quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch hành động, những người đứng đầu cần phải nhìn nhận doanh nghiệp của họ dưới tư cách tập thể, chứ không đơn thuần thuộc về bất cứ một cá nhân nào riêng rẽ. Và trong tập thể đó, bất kể bạn là ai, hay đang hoạt động tại vị trí nào… thì đều là những mảnh ghép sẽ đóng góp ít nhiều bản sắc cá nhân để hoàn thiện bức tranh tổng thể của tổ chức. Chỉ có như vậy thì những mục tiêu trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mới thật sự đạt được hiệu quả trong thực tế.

Bài Viết Liên Quan