Tin nội bộ đến từ đâu?

Tin nội bộ đến từ đâu?

Nguồn tin có thể đến từ đâu? Ý tưởng cho các bài viết nội bộ có thể khai thác từ đâu? Hãy dạo quanh một vòng từ trụ sở chính xuống đến các đơn vị, từ tài liệu văn bản đến các post trên mạng xã hội, từ thông tin mới mẻ trong ngành đến các hoạt động phong trào của tổ chức. Bạn sẽ thấy có rất nhiều đề tài có thể khai thác thành những bài viết chất lượng.

Mai Trinh

Bài Viết Liên Quan