BLUE C CHIA SẺ

15 phát hiện lý thú từ nghiên cứu mới nhất về thang chuẩn KPI ngành Thương mại điện tử

15 phát hiện lý thú từ nghiên cứu mới nhất về thang chuẩn KPI ngành TMĐT

Các chỉ số trên website của bạn có đang đạt thang chuẩn của ngành? Nghiên cứu thang chuẩn KPI E-commerce 2017 của Wolfgang Digital đã được công bố, với mẫu thử lớn hơn nhiều những báo cáo trước đó. Nghiên cứu này cung cấp cho các marketer dữ liệu chuyên sâu để giúp chuẩn hóa hiệu quả các kênh online và nắm rõ chỉ số nào sẽ mang lại thành công cho website thương mại điện tử (TMĐT).

Continue reading →