BLUE C CHIA SẺ

[Infographic] IC vs HR: Những sự thật ít người biết

Truyền thông nội bộ (Internal Communication) và nhân sự (Human Resource) là hai bộ phận dễ bị nhầm lẫn, thậm chí nhiều doanh nghiệp còn áp đặt truyền thông nội bộ chịu sự quản lý của nhân sự. Thực tế, đây là hai bộ phận hoạt động độc lập nhưng hiệu quả công việc lại tương hỗ.

Người làm truyền thông nội bộ thiên về sử dụng câu chữ và các công cụ truyền thông để cảm hóa và gắn kết mọi người. Khác với truyền thông nội bộ, người làm nhân sự lấy giấy tờ, quyền lợi để thuyết phục mọi người cả về vật chất và tinh thần để gắn bó với tổ chức. Hai công việc này hoàn toàn độc lập nhưng hỗ trợ nhau chặt chẽ sẽ đem lại hiệu quả to lớn.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không thật sự hiểu bản chất của hai công việc này. Trong nhiều công ty, người làm nhân sự kiêm nhiệm luôn công tác truyền thông nội bộ. Vậy điểm khác biệt giữa IC và HR là gì?

IC vs HR: Những sự thật ít người biết